รับฟรี! บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 12,000 บาท และรับสิทธิ์เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างซ่อม สูงถึง 30,000 บาท ต่อปี

เมื่อออกรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์คันใหม่ และทำสัญญาทางการเงินกับเมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง พร้อมทั้งทำประกันภัยชั้นหนึ่งกับแผนประกันภัย MB Protection ซึ่งประกันภัยโดย บมจ. วิริยะประกันภัย บมจ. อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

เงื่อนไข
• สำหรับลูกค้ารายย่อยที่ออกรถยนต์ใหม่เมอร์เซเดส-เบนซ์ทุกรุ่น (ไม่รวมรถยนต์ประเภทฟลีท รถทดลองขับ และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในรุ่น Sprinter V-Class Vito รถบรรทุก และรถบัส) กับผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ และทำสัญญาทางการเงินทุกประเภทกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง กับแผนประกันภัย MB Protection โดยลูกค้าต้องยื่นเอกสารขอสินเชื่อ รับมอบรถยนต์ และเริ่มต้นสัญญาระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

• ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จะได้รับฟรี
(1) บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 12,000 บาทต่อสัญญา • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บริษัท วิริยะอินเตอร์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท อัครทรัพย์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด หรือ บริษัท ซาร่า อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด • บริษัทโบรกเกอร์ข้างต้นจะจัดส่งบัตรเติมน้ำมันให้กับลูกค้าภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่แจ้งไว้กับ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
(2) กรมธรรม์ชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ มูลค่า 5,500 บาท ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นสัญญา • โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างที่รถยนต์เข้าซ่อมจากอุบัติเหตุรถชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งคู่กรณีได้ และซ่อมเกิน 12 ชั่วโมง จำนวนเงินชดเชยมูลค่า 10,000 บาท/ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง) • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งกรมธรรม์ฯ ฉบับนี้ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่เริ่มต้นสัญญา ให้กับลูกค้าตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่แจ้งไว้กับ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด • รายละเอียดความคุ้มครองและสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

• สิทธิ์พิเศษข้างต้นไม่สามารถแลกเป็นเงินสด ส่วนลด หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกรมธรรม์หรือสัญญาที่อาจจะส่งผลถึงเงื่อนไขการรับสิทธิ์ข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับสิทธิ์ดังกล่าว

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด การตัดสินและคำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นข้อยุติ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE