SERVICE BOOKING

จองคิวตรวจเช็คสภาพ และดูแลรถของคุณ

ACCESSORIES

อุปกรณ์เสริมของ Benz Chantaburi

FINANCIAL

โปรแกรมคำนวนค่าใช้จ่าย ในการออกรถกับ Mercedes Benz

MERCEDES CARD

สิทธิพิเศษ

SERVICE TEAM

ศูนย์บริการ เมอร์เซเดส-เบนซ์ จันทบุรี เจพี มอเตอร์ เป็นหนึ่งในศุนย์บริการมาตรฐาน ที่มีศักยภาพในการ
ให้บริการสูงสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งในส่วนของงานซ่อมบำรุงทั่วไป
รวมถึงงานซ่อมสีและตัวถัง เราพร้อมให้บริการด้วยความเอาใจใส่ พิถีพิถันในทุกขั้นตอน นอกจากนี้เรายัง
ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร และเครื่องมือซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ได้รับความสะดวก
สบายและความพึงพอใจสูงสุด