#ประกาศเลื่อนการจัดงาน
BenzChan Run for Health 2020

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona virus Disease 2019 : COVID-19) เป็นชื่ออาการของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559 ดังนั้นการคำนึงถึงความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญแก่ประชาชนทั่วไปตลอดจนนักวิ่งและทีมงาน ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ดังนั้นทาง เมอร์เซเดส-เบนซ์ จันทบุรี เจพี มอเตอร์ และ คณะผู้จัด มีความเห็นร่วมกันว่าสมควรเลื่อนการจัดงานดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยทั่วไป โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรมอีกครั้ง

ซึ่งทางผู้จัดจะดำเนินการจัดกิจกรรมให้เร็วที่สุดหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย หากมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอีก บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวกในการจัดงานครั้งนี้

นักวิ่งที่สมัครแล้วนั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้ดังนี้
1. นักวิ่งที่ประสงค์จะร่วมกิจกรรมเช่นเดิม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครใหม่
2. นักวิ่งที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว หรือต้องการยกเลิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้
ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2563 – 15 เมษายน 2563

***หมายเหตุ***
ในกรณีนักวิ่งไม่แจ้งความประสงค์ต้องการยกเลิก ทางคณะผู้จัดจะถือว่านักวิ่งต้องการเข้าร่วมงานในวันที่จัดกิจกรรม
โดยอัตโนมัติ

*** ทางคณะผู้จัดจะมีข้อความ Broadcast แจ้งเตือนผู้สมัคร ผ่านทางไลน์ เมื่อได้กำหนดวันที่แน่นอนแล้ว ***

โปรดอย่าพลาดการติดตามข้อมูลข่าวสาร จาก BenzChan Run For Health 2020
ทางคณะผู้จัดต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น มา ณ โอกาสนี้

SHARE