BenzChan Run For Health 2020

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ คลองภักดีรำไพ จันทบุรี
เส้นทางวิ่ง คลองภักดีรำไพ

ประกาศอย่างเป็นทางการ
ยกเลิกการจัดการแข่งขัน
BenzChan Run For Health 2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า หรือ Covid19 ก่อนหน้านี้ได้กระจายไปทั่วโลกซึ่งรัฐบาล ได้ประกาศ พ.ร.ก. บริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินมาใช้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีการประกาศห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ครอบคลุมไปถึงห้ามจัดการแข่งขันกีฬาที่มีการชุมนุมของนักกีฬาจำนวนมาก
ถึงแม้ตอนนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่ยังต้องอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง จนกว่าจะมีการประกาศปลอดเชื้ออย่างเป็นทางการ
คณะกรรมการจัดงานวิ่ง BenzChan Run For Health เล็งเห็นว่ายังไม่อยู่ในระยะปลอดภัยสำหรับผู้สมัคร จึงขอยกเลิกการจัดงานและคืนเงินให้กับผู้สมัครล่างหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครโดยการโอนเงิน
โปรดเข้าไปเขียนรายละเอียดการขอเงินค่าสมัครคืนได้ที่ https://www.ninjablackrunning.com/refund/ ภายในวันนี้ – 30 กรกฎาคม 2563
ฝ่ายจัดการแข่งขัน BenzChan Run For Health 2020 จะโอนคืนภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ทางคณะผู้จัดการแข่งขันขอขอบคุณผู้สมัครที่สนับสนุนและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และทางคณะผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน คณะผู้จัดขออภัยในการยกเลิกการจัดงานและความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัด
BenzChan Run For Health 2020

26 เมษายน 2563

SHARE