“Keep your Benz, always Mercedes-Benz” พบ 4 ข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะจันทบุรี เจพี มอเตอร์ เท่านั้น

Keep your Benz, always Mercedes-Benz

1. รับส่วนลดค่าแรง 15% ค่าอะไหล่ 35% ตามรุ่นที่กำหนด

2. รับฟรี! 1 ลิตร น้ำมันเครื่อง MB Oil เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รับเพิ่ม 1 ลิตรเมื่อนัดหมายล่วงหน้า และรับเพิ่มอีก 1 ลิตรเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย 35,000 บาทขึ้นไป

3. สมาชิกบัตร Citi Mercedes เลือกแบ่งชำระ 0% 6 หรือ 10 เดือน (ยอด 25,000 บาทขึ้นไป)

4. สมาชิก MBSP Easy Care หรือ Ultimate รับฟรี! Mercedes-Benz Shopping Bag เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

“Keep your Benz, always Mercedes-Benz”

  • พบ 4 ข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ Chantaburi JP Motor เท่านั้น
  • ลดค่าแรง 15% ค่าอะไหล่ 35% ตามรุ่นที่กำหนด
  • ฟรี (!) 1 ลิตรน้ำมันเครื่อง MB Oil เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รับเพิ่ม 1 ลิตร (!) เมื่อนัดหมายล่วงหน้า และรับเพิ่มอีก 1 ลิตร (!) เมื่อมียอด 35,000 บาทขึ้นไป
  • แบ่งชำระ 0% 6 หรือ 10 เดือน กับบัตร Citi Mercedes
  • สมาชิก MBSP Easy Care/Ultimate รับฟรี(!)Mercedes-Benz Shopping Bag เมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

ตั้งแต่ 2 พ.ค.-30 มิ.ย.66 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

SHARE