“Keep your Benz, always Mercedes-Benz” พบ 4 ข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะจันทบุรี เจพี มอเตอร์ เท่านั้น

Keep your Benz, always Mercedes-Benz

1. รับส่วนลดค่าแรง 15% ค่าอะไหล่ 35% ตามรุ่นที่กำหนด

รับส่วนลดค่าอะไหล่

2. รับฟรี! 1 ลิตร น้ำมันเครื่อง MB Oil เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รับเพิ่ม 1 ลิตรเมื่อนัดหมายล่วงหน้า และรับเพิ่มอีก 1 ลิตรเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย 35,000 บาทขึ้นไป

รับน้ำมันฟรี

3. สมาชิกบัตร Citi Mercedes เลือกแบ่งชำระ 0% 6 หรือ 10 เดือน (ยอด 25,000 บาทขึ้นไป) 

4. สมาชิก MBSP Easy Care หรือ Ultimate รับฟรี! Mercedes-Benz Shopping Bag เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

รับกระเป๋าฟรี

ตั้งแต่ 2 พ.ค.-30 มิ.ย.66 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

SHARE