ส่งต่อความห่วงใยจาก Mercedes-Benz ถึงลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ส่งต่อความห่วงใยจาก Mercedes-Benz ถึงลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  • ส่วนลดค่าแรง 50% และค่าอะไหล่สูงสุด 30% 
  • ตรวจเช็คสภาพฟรี 
  • ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. – 30 พ.ย. 2564 
  • ที่ศูนย์บริการฯ จันทบุรี เจพี มอเตอร์
  • โทร. 03941 8888 

เงื่อนไขตามที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

SHARE